Thứ Tư, 17 Tháng Tư, 2024

Máy tính (PC)

Tổng hợp phím tắt thông dụng trong Microsoft PowerPoint

Với Microsoft PowerPoint, bạn có thể sử dụng các phím tắt để thao tác soạn thảo hay trình chiếu các slide được nhanh chóng.

Tổng hợp phím tắt thông dụng trong Microsoft Word

Nếu bạn là sinh viên hay nhân viên kế toán, văn phòng thường xuyên phải sử dụng ứng dụng Microsoft Word thì việc biết...

Windows 11 cần TPM 2.0, máy tính của bạn liệu đã tích hợp chưa? Kiểm tra ngay nào!

Hướng dẫn kiểm tra nhanh xem máy tính bạn có sẵn TPM dành cho Laptop và PC hay không, đây là yếu tố ràng buộc cho Windows 11.