Chuyên trang thông tin Công nghệ và Cuộc sống ICTGO

ICTGO là trang thông tin điện tử cá nhân, chịu trách nhiệm xuất bản các nội dung về công nghệ thông tin và câu chuyện cuộc sống. Đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.

Chịu trách nhiệm Pháp lý: Lê Nhật Nam

Tờ khai số 8541/12150/BKTM