spot_img

Khám phá font chữ trong logo các thương hiệu nổi tiếng (P2)

của logo các thương hiệu là font gì? ICTGO đã tổng hợp giúp bạn các loại font được phổ biến kèm theo link tải.

Các loại hình minh họa – Phong cách và Kỹ thuật (Phần 2)

Phần đầu tiên của hướng dẫn về...