spot_img

Khám phá font chữ trong logo các thương hiệu nổi tiếng (P2)

Font của logo các thương hiệu là font gì? ICTGO đã tổng hợp giúp bạn các loại font được sử dụng phổ biến kèm theo link tải.

Khám phá font chữ trong logo các thương hiệu nổi tiếng (P1)

Font của logo các thương hiệu là font gì? ICTGO đã tổng hợp giúp bạn các loại font được sử dụng phổ biến kèm theo link tải.

Top 9 màu sắc truyền cảm hứng của các thương hiệu nổi tiếng

Màu sắc là yếu tố cơ bản và được sử dụng nhiều nhất để làm nhận diện thương hiệu, giúp tạo tốt ban đầu với khách hàng về thương hiệu.