spot_img

Các loại định dạng hình ảnh mà bạn cần phải biết (Phần 1)

Mỗi loại định dạng đều được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng cụ thể. Mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó.