Tag: -19

spot_img

Bluezone vẫn được miễn cước dữ liệu truy cập

Bluezone là ứng dụng truy vết tiếp xúc -19 hiệu quả. Các nhà mạng đã data, tạo điều kiện để thúc đẩy người dùng cài đặt.