Multimedia

Khám phá các công cụ tạo Palette màu cực tốt cho Designer (Phần 2)

Màu sắc đóng vai trò rất quan trọng. Việc lựa chọn màu hoàn hảo là một bước mà tất cả các nhà đều phải trải qua.

Khám phá các công cụ tạo Palette màu cực tốt cho Designer (Phần 1)

Màu sắc đóng vai trò rất quan trọng. Việc lựa chọn màu hoàn hảo là một bước mà tất cả các nhà đều phải trải qua.

Xu hướng thiết kế giao diện làm hài lòng mọi đối tượng (Phần 1)

Đâu sẽ là những xu hướng giao diện UX/UI có thể giúp sản phẩm, dịch vụ của bạn làm hài lòng mọi đối tượng trong năm nay?